Ibuk Libra

Libra Ibuk

...

 15mapa

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę!

100-lecie odzyskania niepodległości przez PolskęDla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Biblioteka zorganizowała cykl zajęć edukacyjnych pt. "Polskie symbole narodowe: historia i znaczenie". Odwiedzili nas uczniowie dwóch klas czwartych ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie oraz dzieci Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu i trzy grupy z Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu. Uczniowie klas czwartych zapoznali się z historią i znaczeniem polskich symboli narodowych. Brali udział w zabawach w domino z wykorzystaniem książek, a następnie wykonywali makiety mapy Polski.

Przedszkolaki natomiast oglądały film: "Polskie symbole narodowe" z serii "Historia w kolorach" (IPN – Oddział w Krakowie). Następnie wysłuchały wiersz Marcina Przewoźniaka "Polskie symbole", brały udział w zabawach orientacyjno-porządkowych i zabawach ruchowych, kolorowały godło Polski, flagę i serca - symbole miłości. Z dużym zainteresowaniem oglądały książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na podsumowanie zajęć recytowały wiersz Władysława Bełzy "Kto ty jesteś? ".
Celem wszystkich zajęć było wyrobienie wśród dzieci szacunku do polskich symboli narodowych, kształtowanie tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.  

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę   100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę