Ibuk Libra

Libra Ibuk

...

 15mapa

Bajki bez barier

Bajki bez barier8 grudnia 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Bajki bez barier” - jest to wspólny projekt Biblioteki Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno Pedagogicznnej w Wieluniu, mający zapoznać dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, nauczyć je tolerancji i odpowiedniego zachowania wobec osób nimi dotkniętych. W zajęciach wykorzystujemy bajki wydane przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”. Uczniowie klasy I c ze SP nr 4 w Wieluniu wysłuchali bajki Joanny M. Chmielewskiej pt. „KKKORA” wprowadzającej dzieci w świat jąkającego się rówieśnika, pomagającej zrozumieć jego problem i rozwijającej empatię.

Dzieci rozmawiałay z panią Katarzyną Konieczną - logopedą z PPP w Wieluniu o jąkaniu i zacinaniu się oraz wykonywały ćwiczenia usprawniające mowę. Panie prowadzące zajęcia uczyły dzieci odpowiedniego zachowania wobec osób jąkających się.  

Bajki bez barier   Bajki bez barier   Bajki bez barier   Bajki bez barier

Bajki bez barier   Bajki bez barier   Bajki bez barier   Bajki bez barier