Ibuk Libra

Libra Ibuk

...

 15mapa

Spotkanie „Sieci”

Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego NarodzeniaW ramach Sieci współpracy i samokształcenia 4 grudnia 2017 r. odbyły się u nas warsztaty metodyczne „Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia”, które prowadziła pani Dorota Staszak z WODN w Sieradzu, oddział w Wieluniu. Wszystkie uczestniczki spotkania bardzo aktywnie włączyły się w tworzenie ozdób i tym samym atmosfera stała się bardzo Świąteczna!

Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia   Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia   Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia   Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia   Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia

Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia   Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia   Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia   Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia   Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia

Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia   Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia   Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia   Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia   Dbajmy o tradycje – ozdoby podkreślające klimat Bożego Narodzenia