Ibuk Libra

Libra Ibuk

...

 15mapa

zd 11 

Ogólnopolski Tydzień KarieryW trakcie OTK gościłyśmy uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum S. P. S. K. w Wieluniu. W tematykę zajęć wprowadzili młodzież: doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu - Izabela Bojarska-Kokot oraz przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Wieluniu Krzysztof Marcinkowski i Piotr Pawlak.

Uczniowie brali również udział w ćwiczeniach odkrywających indywidualne talenty i predyspozycje. Uzupełnieniem zajęć była wystawa książek dotyczacych rynku pracy.  

Ogólnopolski Tydzień Kariery   Ogólnopolski Tydzień Kariery   Ogólnopolski Tydzień Kariery   Ogólnopolski Tydzień Kariery   Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery   Ogólnopolski Tydzień Kariery   Ogólnopolski Tydzień Kariery   Ogólnopolski Tydzień Kariery