Ibuk Libra

Libra Ibuk

...

 15mapa

Warsztaty "Monolog wewnętrzny - jak rozmawiać z samym sobą" w Filii w Wieluniu

Warsztaty "Monolog wewnętrzny - jak rozmawiać z samym sobą" w Filii w WieluniuW dniu 9 maja b.r. w Bibliotece Pedagogicznej w Wieluniu odbyły się zajęcia warsztatowe "Monolog wewnetrzny - jak rozmawiać z samym sobą" prowadzone przez Panią mgr Dorotę Wiatr, w ramach "Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu wieluńskiego".

Prowadząca zajęcia zapoznała uczestniczki z zagadnieniem dialogu wewnętrznego jako formy komunikacji interpersonalnej. Metodami aktywizującymi zachęciła wszystkich do rozmowy z samym sobą, zarządzania własnymi myślami, emocjami i zachowaniami, bowiem zaplanowany i konsekwentnie używany dialog wewnętrzny staje się efektywnym narzędziem, sprawdzonym w różnych sytuacjach życiowych. :)  

Warsztaty "Monolog wewnętrzny - jak rozmawiać z samym sobą" w Filii w Wieluniu   Warsztaty "Monolog wewnętrzny - jak rozmawiać z samym sobą" w Filii w Wieluniu   Warsztaty "Monolog wewnętrzny - jak rozmawiać z samym sobą" w Filii w Wieluniu   Warsztaty "Monolog wewnętrzny - jak rozmawiać z samym sobą" w Filii w Wieluniu   Warsztaty "Monolog wewnętrzny - jak rozmawiać z samym sobą" w Filii w Wieluniu

Warsztaty "Monolog wewnętrzny - jak rozmawiać z samym sobą" w Filii w Wieluniu   Warsztaty "Monolog wewnętrzny - jak rozmawiać z samym sobą" w Filii w Wieluniu   Warsztaty "Monolog wewnętrzny - jak rozmawiać z samym sobą" w Filii w Wieluniu